specialister i afspærringsteknik til vand- og spildevandssektorer og fiskeopdræt

miljø

Produkterne anvendes til regulering og afspærring af fersk- og brugsvand, kommunalt og industrielt spildevand eller spildvandsslam i rense- og opsamlingsanlæg, til pumpesystemer, i landbrugssektoren og til fiskeopdrætsanlæg.

Aquakultur

Riawatech har i 37 år konstrueret og produceret specialudstyr til fiskeopdrætsanlæg på landjord.

Riawatech

Riawatech er specialister i afspærringsteknik til vand- og spildevandssektorer og fiskeopdræt.

Proagria har ændret navn til Riawatech A/S og er nu en del af Wapro Group i Sverige. Lagercrantz Group AB i Sverige, som også ejer Wapro Group, har overtaget Proagria og i den forbindelse har Proagria skiftet navn, og her gennemgås processer og produkt sortiment for at fokusere på miljø områder og akvakultur.

Wapro har i mange år været Riawatech’s  samarbejdspartner i Sverige og arbejder indenfor samme område i forbindelse med strømregulering. Wapro er markedsførende inden for højt kvalificerede løsninger for beskyttelse af oversvømmelse, lugt og tilbagestrømning i kloak- og regnvandssystemer.

Riawatech søger ekstern sælger

Du får ansvar for at besøge Riawatechs kunder, som er teknisk afdeling i alle kommuner i hele Danmark samt rådgivende ingeniører inden for spildevand. Produktet er velkendt i branchen, men stillingen er ny, og der er derfor fine muligheder for at se resultatet af din egen indsats.

Læs mere

Kontakt os, og vi fortæller dig mere

Vores eksperter ved det hele