specialister i afspærringsteknik til vand- og spildevandssektorer og fiskeopdræt

miljø

Produkterne anvendes til regulering og afspærring af fersk- og brugsvand, kommunalt og industrielt spildevand eller spildvandsslam i rense- og opsamlingsanlæg, til pumpesystemer, i landbrugssektoren og til fiskeopdrætsanlæg.

Aquakultur

Riawatech har i 37 år konstrueret og produceret specialudstyr til fiskeopdrætsanlæg på landjord.

Riawatech

Riawatech er specialister i afspærringsteknik til vand- og spildevandssektorer og fiskeopdræt.

Proagria har ændret navn til Riawatech A/S og er nu en del af Wapro Group i Sverige. Lagercrantz Group AB i Sverige, som også ejer Wapro Group, har overtaget Proagria og i den forbindelse har Proagria skiftet navn, og her gennemgås processer og produkt sortiment for at fokusere på miljø områder og akvakultur.

Wapro har i mange år været Riawatech’s  samarbejdspartner i Sverige og arbejder indenfor samme område i forbindelse med strømregulering. Wapro er markedsførende inden for højt kvalificerede løsninger for beskyttelse af oversvømmelse, lugt og tilbagestrømning i kloak- og regnvandssystemer.

Kontakt os, og vi fortæller dig mere

Vores eksperter ved det hele